La política del deseo

Art urbà al centre cívic del Guinardó

1 comentario:

digaló_